Smoked Salmon Toast
toasted focaccia, smoked salmon, smashed avocado, cream cheese, tomato bruschetta, lemon